Regulamin newslettera

Wprowadzenie

Niniejszy regulamin przedstawia zasady świadczenia usługi Newsletter w tym: podstawowe informacje dotyczącego jego funkcjonowania, w jaki sposób do niego dołączyć, w jaki sposób się z niego wypisać, przysługujące Ci prawa. Usługa Newsletter jest świadczona na stronie internetowej www.spotkaniaedukacyjne.pl. Obsługa Newslettera jest realizowana przez serwis MailerLite obsługiwany przez spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod adresem Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593

Definicje

 • Administrator - Sylwia Jaskulska, właścicielka strony internetowej www.spotkaniaedukacyjne.pl
 • Spotkania Edukacyjne - strona internetowa działająca pod adresem www.spotkaniaedukacyjne.pl
 • Subskrybent - użytkownik, który wyraził chęć skorzystania z Newslettera oraz udzielił zgodę na dostarczanie w ramach usługi Newsletter wiadomości drogą e-mailową
 • Newsletter - usługa wysyłania drogą elektroniczną wiadomości (e-mail) dotyczących nowych produktów, wpisów na blogu oraz wszelkich informacji związanych z działalnością Spotkań Edukacyjnych.

Zasady korzystania z usługi

 • Subskrybent jest zobowiązanych do korzystania z Newslettera zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem dóbr osób trzecich.
 • Korzystanie z Newslettera może się odbywać jedynie wg zasad określonych w tym regulaminie.

Wymagania techniczne

Aby móc korzystać z newslettera, Subskrybent powinien posiadać:

 • sprawne urządzenie z dostępem do internetu
 • zainstalowaną na urządzeniu najnowszą wersję przeglądarki wspierającej HTML 5 (np. MS Edge, Chrome, Firefox, Safari)
 • poprawnie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej

Zapis do usługi Newsletter

 • Aby zapisać się do Newslettera należy wypełnić i wysłać jeden z dostępnych na stronie formularzy, podając imię, adres e-mail oraz udzielając wymaganych zgód, a następnie kliknąć przycisk Zapisz się.
 • Po wysłaniu formularza, na podany adres email zostanie przesłana wiadomość z prośbą potwierdzenia zapisu na Newsletter. Aby dokonać potwierdzenia zapisu, należy kliknąć link otrzymany w otrzymanej wiadomości.
 • Kliknięcie w link wskazany w powyższym punkcie spowoduje przekierowanie użytkowika na stronę z potwierdzeniem dokonania zapisu na Newsletter.
 • Z chwilą dokonania zapisu, o którym mowa w punkcie wyżej, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

Rezygnacja z Newslettera

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Można to zrobić klikając w link Zrezygnuj z Newslettera dołączonego do każdej wiadomości email wysłanej w ramach usługi.

Skorzystanie z linka będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newslettera.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z realizacją usługi możesz przesłać pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontakt@spotkaniaedukacyjne.pl. Ustosunkuję się do nich w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

Postanowienia końcowe

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie newslettera z ważnych powodów (np. z powodu zmianu powrzechnie obowiązującego prawa, z powodu zmiany w sposobie realizacji usługi, z powodu zmian technicznych na stronie, itd.)

O wszelkich zmianach będę informować na stronie www.spotkaniaedukacyjne.pl oraz wszystkich aktywnych subskrybentów Newslettera za pomocą wiadomości e-mail.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Newslettera.